Dane na temat Choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera dotyka zazwyczaj osób po 65. roku życia. Sytuacja, w której starsza osoba nie może rozpoznać nawet bliskich osób i nie potrafi samodzielnie wykonywać czynności, jest niewątpliwym dramatem. Dlatego też warto poznać sposoby zapobiegania tej chorobie, szczególnie jeżeli mamy w rodzinie osoby nią dotknięte.